Disclaimer & Privacy Policy MediTraject

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van MediTraject. U dient zich ervan bewust te zijn dat MediTraject niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

MediTraject respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MediTraject of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, post-/afleveradres en telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij ons zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw aankoop en bestelling en het gebruik van onze diensten op.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aankoop en de bestelling. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen, via mail of per post. Het is echter niet mogelijk om de tenaamstelling op een factuur aan te passen.

Beveiligde internetverbinding bij betalingen
Tijdens betalingen wordt de verbinding tussen MediTraject en u beveiligd. Met behulp van SSL worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. Een veilige SSL-verbinding herkent u aan het ‘slotje’ in de onderste statusbalk van je browser.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MediTraject of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@meditraject.nl

Disclaimer
Alhoewel deze site met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site. Aan de teksten en prijzen op de site kunnen geen rechten worden ontleend. De prijzen van de leveranciers zijn leidend en geldend. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie. Wij houden ons het recht voor om deze en de informatie op de site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Kennisgeving en informatie
Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandelingen is louter ter kennisgeving en voor informatieve doeleinden bedoeld en niet als medisch of therapeutisch advies of als een vervanging van advies van eigen arts of specialist. Tevens zijn de via deze site aangeboden producten geen vervanging voor een gevarieerde voeding en de dagelijkse gezonde voedingsinname. Het kan gebruikt worden als aanvulling op de normale voeding.

Aansprakelijkheid
MediTraject claimt op geen enkele wijze ziekten en/of aandoeningen te kunnen genezen. De binnen MediTraject aangeboden behandelmethoden trachten u te ondersteunen in het optimaliseren en stabiliseren van uw gezondheid.

MediTraject streeft ernaar de zorgzoeker de juiste zorgverlener te adviseren. Dat neemt niet weg, dat de zorgzoeker bij machte moet kunnen zijn om dit advies aan te nemen of te weigeren.

MediTraject neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het vervolg/opvolgen van een advies. Door een goede screening van onze zorgverleners, gaan we er vanuit dat de zorgverleners aangesloten zijn bij een beroepsvereniging, waardoor men door de regel heen genomen automatisch onder het tuchtrecht valt. De bij MediTraject aangesloten artsen hanteren dezelfde rechten en plichten als de reguliere artsen.

MediTraject neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het handelen van, dan wel het behandelen door de bij ons aangesloten behandelaars c.q. zorgverleners.

MediTraject adviseert voor het gebruik van een natuurgeneeskundig- of voedingssupplement altijd te overleggen met een gekwalificeerde en geregistreerde natuurgeneeskundig arts, specialist of therapeut en indien van toepassing uw regulier behandelend (huis) arts/specialist te informeren en/of raadplegen.
MediTraject is een adviesorgaan. Ze ondersteunt in advies en samenwerking. Verder draagt ze geen verantwoordelijkheden. Ze is niet gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op haar site.
MediTraject adviseert voor het gebruik van de via deze site gekochte producten, de informatie van de fabrikant van de producten (op of in de verpakking of label) aandachtig door te lezen.
MediTraject neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het openbaar maken van gezondheidsclaims door op de site vernoemde firma’s en leveranciers en hun producten.
MediTraject neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het gebruik van geadviseerde natuurlijke supplementen en de eventuele reacties hierop. Deze verantwoording ligt te allen tijde bij de consument/gebruiker.

Copyright
Deze website geniet een auteursrechtelijk bescherming. Alle rechten zijn voorbehouden aan MediTraject. Informatie van deze site mag niet worden gekopieerd, verplaatst, verspreid of opgeslagen worden zonder schriftelijke toestemming vooraf. Het is niet toegestaan om deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn ons eigendom, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijk toestemming vooraf is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Foto’s van apparatuur en producten zijn eigendom van de desbetreffende fabrikanten/leveranciers. Wij hebben toestemming om deze merken, beeldmerken en afbeeldingen te mogen gebruiken, echter ligt de verantwoordelijkheid bij de desbetreffende fabrikant/leverancier.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen: MediTrajectinfo@meditraject.nl