Volledige ademhaling
Een onvolledige ademhaling kan klachten geven door een relatief zuurstofgebrek. De klachten kunnen zeer uiteenlopen van migraine, nekklachten, verkoudheid, bronchitis tot zelfs emotionele klachten. Om maar niet te spreken van de bij de meeste mensen bekende vorm van verkeerd ademhalen; ‘hyperventilatie’. Daarnaast kan het zijn, dat door een eenzijdige ademhaling de natuurlijke massage van de buikorganen ontbreekt doordat het middenrif bij de ademhaling nauwelijks meedoet. Dan is het niet vreemd dat klachten zich manifesteren rondom en in de spijsverterings- en geslachtsorganen.

ontspannen 1Onze ademhaling staat in verband met emoties. Wanneer we opgewonden of bang zijn, ademen ze sneller en als we rustiger zijn, is onze ademhaling dat ook. Bij het ‘verminderen of elimineren’ van angsten en emoties ligt de nadruk op het belang van de ademhaling als essentiële schakel die lichaam, geest en emoties met elkaar verbindt. Ademen wordt ook in verband gebracht vrijheid en belemmering. Iedereen kent wel de uitspraken: ‘ik krijg geen lucht meer’, ‘dit werkt verstikkend’, ‘even op adem komen’, ‘mijn adem stokte in mijn keel’, ‘ik kan hem niet zien of luchten’… dit zegt iets over de belemmeringen in ons leven. Zo duiden de uitspraken: ‘dat lucht op’, ‘even luchten’, ‘de lucht is geklaard’, het was een ‘luchtig gesprek’, ‘ik krijg al wat meer lucht’ op innerlijke bevrijding en herstel.

Een goede ademhaling zorgt ervoor dat de triljoenen cellen via het bloedcirculatieproces worden voorzien van zuurstof en dit zorgt weer voor regulatie van het weefselvocht (lymfesysteem). Buikademhaling zou ook een gunstige invloed hebben op de hartfunctie en het sympathische zenuwstelsel. Van Dixhoorn ontwikkelde een eigen methode voor adem- en ontspanningstherapie, waarbij hij vooral het accent legt op de samenhang tussen de bewegingen van de wervelkolom en de ademhaling. Hierdoor nemen overspanning en stressklachten af, terwijl de stressbestendigheid toeneemt.

 

Waarom ontspannen?
Ontspanningsoefeningen kunnen helpen klachten te verminderen en de gezondheid te bevorderen. Ze geven meer rust in je hoofd en lichaam en helpen je om stress los te laten. Ook kan ontspanning er toe bijdragen, dat je beter leert omgaan met psychische of somatische gezondheidsproblemen en met de gevolgen van ziekte. Om deze redenen zijn ontspanningsinstructies, in één of andere vorm, in tal van therapeutische benaderingen opgenomen. Bewust ontspannen is een basisvaardigheid in het menselijk leven.

ontspannen 2Ontspanningsoefeningen zijn een wijdverbreid en veelgebruikt hulpmiddel dat voor een breed scala van doelen wordt toegepast. Opvallend is, dat methodes voor bewuste en expliciete instructie om tot ontspanning te komen, vooral in deze eeuw zijn ontwikkeld en geleidelijk aan hun toepassing gaan vinden. Bewust ontspannen kan het functioneren in het dagelijks leven verbeteren. Spanning is nodig om te functioneren, maar een teveel aan spanning belemmert de prestatie.

In de begeleiding van mensen die topprestaties leveren, zoals atleten en uitvoerende kunstenaars, is het leren ontspannen zeer gewenst, maar nog niet altijd gewoon. Het nadelig effect van teveel inspanning voor het resultaat van de prestatie geldt overigens voor iedereen. In organisaties komt de erkenning, dat één of andere vorm van stressmanagement gunstig is voor de prestatie of productie, aarzelend op gang. In het onderwijs geldt, dat een ontspannen leerling betere leerprestaties levert.

Ontspannen is een natuurlijk gegeven dat men echter moet leren gebruiken!!!