In ons centrum kunnen zorgzoekers en bezoekers informatie krijgen over verschillende vormen van zorg.

Wij hanteren complementaire zorg vanuit de orthomoleculaire- en natuurgeneeskunde. Daarnaast werken we samen met andere reguliere en integrale disciplines. In ons centrum zijn tevens voedingssupplementen, literatuur en andere ondersteunende producten te verkrijgen. Ons centrum is een inloophuis voor de mens met gezondheidsvragen. Maar ook voor de zorgverlener met ethische vragen. Samen maken we de zorg!

Hieronder volgen een drietal mogelijkheden met betrekking tot zorgaanvraag binnen MediTraject:

1. Inloop
U kunt terecht bij MediTraject voor:

  • voedingssupplementen en aanverwante artikelen
  • een adviesgesprek met betrekking tot voedingssupplementen en aanverwante artikelen (kort consult)
  • een adviesgesprek met betrekking tot het kiezen van de juiste zorgverlener (kort consult)
  • een afspraak maken voor een meting, algeheel advies of een uitgebreide intake (anamnese) op basis van complementaire en orthomoleculaire geneeskunde
  • een aanvraag voor aanvulling 1e anamnese door andere disciplines

2. Individueel
De zorgzoeker meldt zich aan bij MediTraject. Dit kan telefonisch of via het contactformulier op deze site. Er wordt een afspraak gemaakt voor een uitgebreide intake (anamnese). Deze intake omvat een volledige anamnese (cliënt heeft thuis al een intake/anamnese formulier ingevuld).
Tijdens het eerste consult wordt er een lichamelijk onderzoek, een analyse en metingen gedaan. Eventueel wordt er doorverwezen voor laboratoriumonderzoek. Het behandelplan wordt opgesteld. MediTraject behandelt en maakt gebruik van verschillende therapievormen. Indien nodig werken wij met een doorverwijzing naar externe partij(en) voor ondersteuning in de behandeling.

3. Trajectmatig 
Voor meer duidelijkheid over de duur en de omvang van een behandeling is de trajectvorm een goede keuze. Een trajectbehandeling is zowel voor particulieren als bedrijven een unieke specifieke methode. MediTraject streeft ernaar om binnen een bepaalde tijdslimiet en met duidelijk omlijnde kaders, het vooraf te bepalen doel te behalen. Voor meer informatie over een trajectbehandeling kunt u als particulier of werkgever telefonisch contact opnemen of via het contactformulier op deze site.