Gegevensbescherming

MediTraject, centrum voor orthomoleculaire en complementaire geneeskunde, doet haar best om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat algemene persoonsgegevens en aantekeningen over uw gezondheidstoestand en alles wat daarmee verband zou kunnen houden. Bij algemene persoonsgegevens kunt u denken aan: Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, (mobiele) telefoonnummers, e-mailadres, huisarts en gegevens zorgverzekering.

Daarnaast bevat het gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook bevat het e-mails, briefwisseling en aantekeningen n.a.v. telefonisch contact met u over uw behandeling. Tenslotte worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener b.v. de huisarts of een laboratorium.

Uw behandelend therapeut heeft toegang tot de inhoudelijke behandelingsgegevens uit uw dossier. Alle behandelaren en medewerkers van MediTraject hebben een geheimhoudingsplicht. De assistente en administratief medewerkers hebben geen toegang tot het behandelingsdossier.

Op deze pagina vindt u informatie over onder andere de wettelijke verplichtingen waaraan wij als gezondheidscentrum moeten voldoen. Sommige documenten zijn specifiek bedoeld als overeenkomst tussen uw behandelaar en u. De documenten gaan veelal over afspraken en voorwaarden, maar natuurlijk ook over het beschermen van uw privacy.

U kunt de documenten openen door op de link te gaan staan en klikken. Dit geeft u de mogelijkheid het document door te lezen, op te slaan en uit te printen.

Misschien heeft u vragen na het doorlezen van een bepaald document. U kunt dit laten weten aan onze medewerkers of uw behandelaar; zij zullen uw vraag graag beantwoorden.

Download hieronder de volgende documenten:

– Privacy Verklaring

– Register van Verwerkingsactiviteiten