Wat is het doel van preventie?
Het doel van preventie is te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Ook heeft preventie tot doel ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Er zijn grofweg vier indelingen van preventie in gebruik, namelijk naar: (1) doelgroep, (2) fase van de ziekte, (3) type maatregel en (4) methode van uitvoering.

 

‘Gezondheidspreventie is een mensenrecht’

Over preventie, het voorkomen van ziekte en ongezondheid, wordt nog te veel gedacht in termen van beleid en te weinig in termen van juridische aanspraken, zo betoogt Jos Dute in de onderstaande oratie. Preventie is een recht van het individu. Dat recht is in vele internationale verdragen en in de Grondwet vastgelegd.
Oratie ‘De vrijblijvendheid voorbij’ (Radboud Universiteit Nijmegen) 20.09.2013

 

Volgens het CBS zijn in 2014 de uitgaven aan zorg (gezondheids- en welzijnszorg) met 1,8 procent gestegen tot een bedrag van 95 miljard euro. Dat komt neer op 5.630 euro per hoofd van de bevolking en 79 euro meer dan in 2013. Daarmee zet de na 2008 ingezette trend van afvlakkende groei van de zorguitgaven in 2014 door.

Preventie… een recht of een plicht? Dit is een vraag die we ons kunnen stellen en waarbij we kunnen kijken naar een stukje ethiek. Wettelijk gezien is preventie een ‘recht’ waarop elk individu zich kan beroepen. Dit wordt bijna vanzelfsprekend opgevolgd door de plicht om er voor te zorgen dat het recht kan plaatsvinden. Wanneer ieder mens recht heeft op vrijheid, dan dragen wij er als gemeenschap zorg voor, om die vrijheid ook te creëren. Zo is het ook met veiligheid. Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van dit stukje recht. Dat is onze plicht. Of iedereen zich hiertoe geroepen voelt is ten tweede.

Het woord ‘plicht’ klinkt zo zwaar en zou zomaar nadelige gevoelens bij ons kunnen oproepen. Maar wat, als onze plicht een aantal voordelen blijkt te hebben? In het meest gunstige geval wegen de voordelen zelfs zwaarder dan de negatieve zwang die het lijkt te hebben.

 

Voordelen van de gezondheidspreventieplicht

Er zijn zeker een aantal voordelen te noemen met betrekking tot de gezondheidspreventieplicht. Deze voordelen zijn zowel voor de werkgever als de werknemer interessant.

Wanneer we ons verantwoordelijk voelen voor en naar elkaar, zal er in de meeste gevallen een stevigere band ontstaan tussen individuen onderling. Deze band beschermt ons wanneer negativiteit ons dreigt onderuit te halen. Het zal motiverend werken op de voornemens om onze gezondheid actief te bewaken. En het zal ons energie geven om daar waar nodig aan onze gezondheid en preventie te werken. De voordelen van een vitaal en gezond leven behoeven geen uitleg, omdat iedereen deze wel kan invullen voor zichzelf. De zakelijke voordelen van een gezondheidspreventie voor de werkgever is besproken op een ander deel van onze site onder het menu: ‘Wat bieden wij?’

 

En ook hier geldt weer: ‘Samen is meer dan alleen!’