Bedrijven en instanties

Hoog ziekteverzuim? Bouwbiologisch onderzoek biedt een oplossing. Veel ondernemers signaleren binnen hun bedrijf verzuim met een onduidelijke oorzaak.

Een bouwbiologisch bureau onderzoekt de werkplekken op storende factoren voor de gezondheid. Zij brengt met geavanceerde meet apparatuur grafisch in kaart waar het lichaam door straling (elektrische, magnetische en hoogfrequente velden) beïnvloed wordt. En waardoor een medewerker klachten als RSI, burn-out of onverklaarbare vermoeidheid kan ontwikkelen. Daarnaast meet en controleert het bouwbiologisch bureau de luchtkwaliteit op chemische stoffen en schimmels. Een gedetailleerd rapport geeft weer hoe en waar de belastingen zich bevinden. Er wordt een advies uitgebracht en door opvolging kan het werkklimaat geoptimaliseerd worden. Door een gezondere werkomgeving te creëren zullen betere prestaties niet uitblijven en het verzuim zal beperken.

Samen met MediTraject en eventueel een bedrijfsarts die op de hoogte is van deze werkmethoden kan uw werknemer begeleid worden. We zoeken uit wat de oorzaak van zijn/haar probleem is. Daarbij wordt niet alleen onderzoek gedaan naar de storende factoren op de werkplek, maar bij instemming van de werknemer bekijken we ook de thuissituatie. Daar wordt onderzoek gedaan op de lange tijdsverblijfsplekken naar storende factoren die de gezondheid van de werknemer en zijn gezin negatief beïnvloeden. Daarnaast kan een bouwbiologisch bureau samen MediTraject en de bedrijfsarts een speciale zeer effectieve therapie/behandelmethode inzetten die in overeenstemming is met de in de leefomgeving/werk/thuissituatie gevonden oorzaken. Het is in ieders belang dat de werknemer snel weer gezond is en met plezier in zijn werk de productie en efficiëntie kan verhogen.

Het in kaart brengen van magneetvelden
De magneetvelden ontstaan door elektriciteitskabels en trafo’s die veel stroom transporteren. Deze velden worden door metingen grafisch in kaart gebracht, door middel van speciaal ontwikkelde grafische programma’s. Magneetvelden zorgen ervoor dat bloedcellen aan elkaar klonteren en stapelen, waardoor ze niet voldoende zuurstof kunnen vervoeren. Hieronder een aantal grafische weergaven van situaties waarin er gemeten kan worden en waarop een goed advies wordt afgegeven.
werkplek2straling voorbeeld voor aanpassing                     werkplekstraling-295x300 voorbeeld na aanpassing                  heftruckstraling-300x243 Straling heftruck
  Straling voor de aanpassing                                   Straling na de aanpassing                                  Straling op de heftruck


Over bouwbiologie
Bouwbiologie houdt zich bezig met het bouwen van gebouwen (huizen en kantoren) op biologische grondslag. Dit betekent dat er gebouwd wordt met biologische bouwmaterialen waarbij de natuur zo dicht mogelijk wordt benaderd.

Het uitgangspunt bij bouwbiologie is dat een gebouw het welbevinden van zijn bewoners niet mag verstoren. De realiteit is dat er heel wat gebouwen bestaan die helaas het welbevinden van de bewoners verstoort. Daaruit is de vraag ontstaan om door middel van metingen inzicht te krijgen in de oorzaak van deze verstoringen. Dit leidde eind jaren 70 tot het ontstaan van de meettak Duitse bouwbiologie. Door het meten van diverse vormen van straling, luchtkwaliteit, chemische stoffen, schimmels & schimmeltoxinen en geluid / vibraties, kan in kaart worden gebracht waarom mensen in hun woon-, werk- en leefomgeving ziek kunnen worden.

Door de jarenlange meetervaring heeft het IBN (Instituut Baubiologie Neubeurn*) richtlijnen opgesteld: SBM-Standaard der Bouwbiologische Meettechniek. Op basis van deze richtlijnen worden de metingen geïnterpreteerd. Naast het meten, houden bouwbiologen zich ook bezig met het adviseren bij het bouwen van nieuwe woningen en bedrijfspanden, om op voorhand problemen te voorkomen. Daarbij wordt geadviseerd over de te gebruiken biologische bouwmaterialen en straling afschermende producten en bouwmethoden. Uitleg over hoe er gemeten wordt, vindt u onder particulieren en bedrijven.

* Laat u altijd informeren door een deskundig bouwbiologisch bureau volgens de IBN richtlijnen.

Voor meer informatie en advies neemt u contact op met MediTraject via de mail of ons contactformulier