Over straling

Je ziet het niet, ruikt het niet en proeft het niet maar straling is overal. Wanneer u mobiel belt, internet, televisie kijkt, de babyfoon gebruikt of eten in de magnetron verwarmt. Zelfs wanneer u slaapt wordt u omringt door straling afkomstig van wifi, elektrische apparaten en nachtelijke mobiele communicatie. Onderzoeken tonen aan dat dit negatieve effecten kan hebben op onze gezondheid. Instanties als de Wereldgezondheidsorganisatie en Raad van Europa adviseren dan ook mensen om bewust met straling om te gaan.

Stralingsbronnen in woning
Met name in onze woningen zorgt een opeenstapeling van apparaten zoals tablets, computers, de draadloze huistelefoon, maar ook de babyfoon, wekkerradio, magnetron en slimme meter, dat we continu aan straling worden blootgesteld. Vierentwintig uur per dag, 365 dagen per jaar.
Uit onderzoeken blijkt dat al die stralingsbronnen van invloed kunnen zijn op ons welzijn met niet te verklaren klachten als slaapproblemen, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, oorsuizen en hyperactiviteit. Uw woning kan dus ongemerkt een stressvolle omgeving zijn.

Stralingsanalyse door Stralingsbioloog
Bij een ‘Stralingsanalyse woning’ meet een professionele stralingsbioloog met wetenschappelijk, technische meetapparatuur wat de stralingsbronnen zijn, hoeveel straling ze afgeven en vergelijkt deze met de voorzorgs- en standaardnormen. Tevens krijgt u inzicht in hoeveel straling er van omringende woningen, gebouwen en zendmasten uw huis binnenkomt. De stralingsbioloog geeft tijdens de meting praktische tips hoe u zelf eenvoudig de straling in huis kunt verminderen. Ook krijgt u advies hoe u de aanwezige straling positief kunt gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met een slimme technologie de aanwezige straling om te zetten in frequenties die van oorsprong voorkomen in de natuur.

Vraag bij MediTraject naar het (gratis) Floww informatiepakket ‘Bewust omgaan met straling’ met tips, adviezen en persoonlijke ervaringen.

Magneetveldanalyse door Bouwbioloog
Magneetvelden ontstaan door elektriciteitskabels en trafo’s die veel stroom transporteren. Deze velden zorgen ervoor dat bloedcellen aan elkaar klonteren en stapelen, waardoor ze niet voldoende zuurstof kunnen vervoeren. De magneetvelden worden door metingen grafisch in kaart gebracht, door middel van speciaal ontwikkelde grafische programma’s. U ziet een aantal grafische weergaven van situaties waarin wij gemeten hebben en afscherming advies hebben doorgevoerd:

Elektrosmog; overal aanwezig  
Tegenwoordig is de moderne techniek niet meer uit onze woon- en werk omgeving weg te denken. Waar men vroeger aan een 6 Ampère zekering in een woonhuis voor een lamp per kamer genoeg had, ziet men nu een meterkast met meerdere groepen. Een hele batterij van 16 Ampère zekeringen moet het systeem tegen overbelasting beschermen. Het zou niet meer weg te denken zijn, maar de gevolgen mogen zeker serieus genomen worden. Het doet iets met onze totale gezondheid.

Wat heeft elektro magnetische straling?
Elektrische apparaten; in hoge mate en mindere mate (ligt aan het apparaat).
Draadloze apparaten;  DECT- telefoons, alarminstallaties, W-lan, WI-FI, toetsenbord, draadloze muis, e.d. Deze geven hoogfrequentievelden. Het blootstaan aan magnetische velden zorgt voor een zware belasting van ons afweersysteem en kan op den duur voor allerlei vervelende klachten zorgen… Dit noemt men elektrosmog belasting.

Slaapkamer  
De belangrijkste plek in het huis is de slaapkamer, hier moet de mens regenereren en zijn overdag opgedane schade herstellen. Dit moet zonder storing in totale ontspanning plaatsvinden, zodat we uitgerust aan een nieuwe dag kunnen beginnen. Waarom bouwen we onze slaapkamers dan vol met elektronische apparatuur die de omgeving vervuilt met elektrische en magnetische velden, die onze slaap en daarmee ons herstel storen?

Woonhuis en leefomgeving
Een bouwbioloog meet, analyseert en beoordeelt uw woonhuis en geeft advies voor verbeteringen, aanpassing en kan deze veranderingen ook voor u uitvoeren. De metingen vinden plaats volgens verschillende standaarden binnen de bouw biologische meettechniek (SBM):

A1 – Elektrische wisselvelden
A2 – Magnetische wisselvelden
A3 – Elektromagnetische golven (hf)
A4 – Statische elektrische velden
A5 – Aardmagnetisch veld
A6 – Radioactiviteit
A7 – Geologische storingen Testen van de aarding etc.

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met MediTraject middels ons contactformulier.