Hoog Sensitief Persoon
De afkorting HSP staat voor “Highly Sensitive Person” oftewel hooggevoelig persoon. Hoog sensitieve mensen, ofwel hsp’ers, doorleven hun ervaringen intenser dan gemiddeld. Invloeden van de omgeving komen bij hen sterker binnen. Hierdoor is hun emmertje eerder vol, en hebben ze een HSPgrotere kans opgebrand te raken.

Hoog sensitieve personen mankeren in principe niets, maar zijn juist in het bezit van een waardevolle eigenschap. Zoals het bewust zijn van zichzelf en de omgeving.

Hooggevoeligen hebben de opmerkingsgave om de subtiele signalen in en er om heen snel te her(er-)kennen, kunnen voor een voorsprong op anderen zorgen. Immers, door de subtiliteiten op te merken die een ander niet ziet, ziet men al wat er aan zit te komen, of wat er werkelijk bedoeld wordt zonder dat dit een ander opvalt. Overprikkeling, gejaagdheid, oververmoeidheid, emotionele overspannenheid kunnen de keerzijde zijn van hoog sensitiviteit. Het kan een gevoel van belemmering geven in de dingen die je wilt doen; in de mogelijkheden zowel in privé- als in de werksituatie. Begeleiding zoeken is een optie, want wanneer je met hooggevoeligheid leert omgaan, wordt het leven een stuk gemakkelijker!

Een HSP test invullen? klik hier!


Misofonie
Misofonie betekent letterlijk ‘haat van geluid.’ Mensen met misofonie ervaren extreme walging, afschuw, haat of woede bij bepaalde ‘normale’ geluiden. Vaak zijn dit geluiden die door mensen worden gemaakt, zoals adem- of eetgeluiden.

Direct naar:

Over misofonie is nog weinig bekend. Het is nog niet duidelijk hoe vaak het voorkomt. Mensen met misofonie hebben zoveel last van de heftige emoties die de betreffende geluiden bij hen opwekken, dat ze de geluiden zoveel mogelijk gaan vermijden.