Privacy Policy & Disclaimer


MediTraject
MediTraject: gevestigd aan de Molenstraat 68 te Fijnaart en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 74465163 en is een onderdeel (handelsnaam) van HealthCare Innovation Group v.o.f. te Fijnaart.

Inleiding
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van de HealthCare Innovation Group v.o.f. handelend onder de naam MediTraject. U dient zich ervan bewust te zijn dat MediTraject niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
MediTraject respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van HealthCare Innovation Group v.o.f. / MediTraject of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Wanneer u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, post- /afleveradres en telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij ons zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw aankoop en bestelling en het gebruik van onze diensten op.

Huur of Bestelling
Wanneer u een huur of bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, post- e.o. afleveradres en telefoonnummer nodig om uw huur of bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het huren en winkelen bij ons zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw huur, aankoop en bestelling en het gebruik van onze diensten op.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aankoop en de bestelling. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen, via mail of per post. Het is echter niet mogelijk om de tenaamstelling op een factuur aan te passen.

Beveiligde internetverbinding bij betalingen
Tijdens het betalen wordt de verbinding tussen MediTraject en u beveiligd. Met behulp van SSL worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. Een veilige SSL-verbinding herkent u aan het ‘slotje’ in de onderste statusbalk van je browser.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn (contactformulier). Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MediTraject of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@meditraject.nl

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van MediTraject of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Wat doen cookies?
Er zijn cookies die uw voorkeuren (zoals taalinstellingen) en uw ingevulde (persoonlijke) gegevens opslaan. Dat kan handig zijn bij het vullen van een boodschappenmandje in een internetwinkel. Of als ‘geheugen’ wanneer u op de betreffende website in de toekomst terugkeert.
Daarnaast zijn er cookies die gebruikt worden voor het opstellen van bezoekersprofielen en het volgen van surf- en zoekgedrag. Al deze persoonlijke gegevens kunnen, al dan niet tegen betaling, gedeeld worden met commerciële partijen en advertentienetwerken.

Toestemming voor plaatsen cookies
Sinds 5 juni 2012 moeten op grond van de Telecommunicatiewet websites u informeren als zij cookies willen plaatsen die bijvoorbeeld uw surfgedrag bijhouden. Zij mogen deze alleen plaatsen als u hiervoor toestemming geeft. Websites hebben uw toestemming niet nodig voor cookies die noodzakelijk zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat u in uw virtuele winkelwagentje heeft.

Toestemming verwerken persoonsgegevens
Als er met cookies persoonsgegevens worden verwerkt, is naast de Telecommunicatiewet ook de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Op grond van deze wet moet degene die persoonsgegevens verwerkt voor die verwerking in de regel zogenoemde ondubbelzinnige toestemming hebben, tenzij de plaatser van de cookies kan bewijzen dat hij geen persoonsgegevens verwerkt.

Melden veiligheidsinbreuken
Sinds 5 juni 2012 moeten telecombedrijven veiligheidsinbreuken melden (meldplicht veiligheidsinbreuken). Zij worden verplicht het verlies, ongewild vrijkomen, diefstal of misbruik van persoonsgegevens direct te melden aan de toezichthouder OPTA. Het doel hiervan is de kwaliteit en beveiliging van netwerken en diensten inzichtelijk te maken en te optimaliseren. Daardoor zal het vertrouwen in en daarmee het gebruik van ICT-diensten toenemen. Ook moeten bedrijven gebruikers informeren over de veiligheidsinbreuk(en) als de inbreuk naar verwachting nadelige gevolgen zal hebben voor hun persoonlijke levenssfeer (bijvoorbeeld misbruik van creditcardgegevens). Daarnaast moeten gebruikers worden geïnformeerd over de voorzorgsmaatregelen die zij kunnen nemen om negatieve gevolgen van de veiligheidsinbreuk te beperken.

Melden van veiligheidsinbreuk op elektronische vertrouwensdiensten
Als aanbieder van een vertrouwensdienst aan het publiek moeten wij een veiligheidsinbreuk of integriteitsverlies zo snel mogelijk melden. Uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking.

Melden via e-mail:
Wanneer er een veiligheidsinbreuk of integriteitsverlies wordt vermoed met aanzienlijke gevolgen voor de vertrouwensdienst die wij aanbieden, nemen wij binnen 24 uur na ontdekking contact op met het meldloket via tsp@agentschaptelecom.nl. We versleutelen de mail met PGP (GPG).

Telefonisch melden:
Indien we om technische redenen niet kunt mailen, zullen we via 0900-7700027 een melding doen.

Instanties die wij inlichten bij een veiligheidsbreuk
Waar passend lichten wij ook het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Autoriteit Persoonsgegevens in. Agentschap Telecom kan tevens namens ons een melding doorzetten.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@meditraject.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
MediTraject neemt geen – op basis van geautomatiseerde verwerkingen – besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MediTraject) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MediTraject bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 jaar, wettelijke bewaarplicht belastingdienst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MediTraject en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@meditraject.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MediTraject wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MediTraject neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op, via info@meditraject.nl

Kennisgeving en informatie
Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandelingen is louter ter kennisgeving en voor informatieve doeleinden bedoeld en niet als medisch of therapeutisch advies of als een vervanging van advies van eigen arts of specialist. Tevens zijn de via deze site aangeboden producten geen vervanging voor een gevarieerde voeding en de dagelijkse gezonde voedingsinname. Het kan gebruikt worden als aanvulling op de normale voeding. Alle door MediTraject gegeven adviezen en verstrekte informatie, mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door MediTraject beschreven producten zijn geheel vrijblijvend en worden door MediTraject verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. MediTraject verleent te zake geen enkele garantie.

Copyright
Deze website geniet een auteursrechtelijk bescherming. Alle rechten zijn voorbehouden aan MediTraject. Informatie van deze site mag niet worden gekopieerd, verplaatst, verspreid of opgeslagen worden zonder schriftelijke toestemming vooraf. Het is niet toegestaan om deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn ons eigendom, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijk toestemming vooraf is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Foto’s van apparatuur en producten zijn eigendom van de desbetreffende fabrikanten/leveranciers. Wij hebben toestemming om deze merken, beeldmerken en afbeeldingen te mogen gebruiken, echter ligt de verantwoordelijkheid bij de desbetreffende fabrikant/leverancier.

Disclaimer
Alhoewel deze site met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking e.o. advisering door MediTraject, is MediTraject niet aansprakelijk. Aan de teksten en prijzen op de site kunnen geen rechten worden ontleend. De prijzen van de leveranciers zijn leidend en geldend. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie. Wij houden ons het recht voor om deze en de informatie op de site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf. MediTraject geeft geen garanties over de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud of van de inhoud van om het even welke website of websites met links van en naar www.meditraject.nl . Via de internetsite wordt ook toegang geboden tot internetsites e.o. informatiebronnen die door derden worden onderhouden. MediTraject kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites e.o. informatiebronnen.

Aansprakelijkheid
MediTraject claimt op geen enkele wijze ziekten en/of aandoeningen te kunnen genezen. De binnen MediTraject aangeboden behandelmethoden trachten u te ondersteunen in het optimaliseren en stabiliseren van uw gezondheid.
MediTraject streeft ernaar de zorgzoeker de juiste zorgverlener te adviseren. Dat neemt niet weg, dat de zorgzoeker bij machte moet kunnen zijn om dit advies aan te nemen of te weigeren.
MediTraject neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het vervolg/opvolgen van een advies. Door een goede screening van onze zorgverleners, gaan we er vanuit dat de zorgverleners aangesloten zijn bij een beroepsvereniging, waardoor men door de regel heen genomen automatisch onder het tuchtrecht valt. De bij MediTraject aangesloten artsen hanteren dezelfde rechten en plichten als de reguliere artsen.
MediTraject neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het handelen van, dan wel het behandelen door de bij ons aangesloten behandelaars c.q. zorgverleners.
MediTraject adviseert voor het gebruik van een natuurgeneeskundig- of voedingssupplement altijd te overleggen met een gekwalificeerde en geregistreerde natuurgeneeskundig arts, specialist of therapeut en indien van toepassing uw regulier behandelend (huis) arts/specialist te informeren en/of raadplegen.
MediTraject is een adviesorgaan. Ze ondersteunt in advies en samenwerking. Verder draagt ze geen verantwoordelijkheden. Ze is niet gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op haar site.
MediTraject adviseert voor het gebruik van de via deze site gekochte producten, de informatie van de fabrikant van de producten (op of in de verpakking of label) aandachtig door te lezen.
MediTraject neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het openbaar maken van gezondheidsclaims door op de site vernoemde firma’s en leveranciers en hun producten.
MediTraject neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het gebruik van geadviseerde natuurlijke supplementen en de eventuele reacties hierop. Deze verantwoording ligt te allen tijde bij de consument/gebruiker.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.

.

MediTraject

Molenstraat 68
4793 EH Fijnaart

Telefoon: +31 (0)168 32 10 67
E-mail: info@meditraject.nl

KVK: 74465163
BTW: NL859912231B01
IBAN: NL37 ABNA 0842 2507 00
BIC: ABNANL2A

Versie 2020

.

Download hier de Privacy Policy & Disclaimer

.