Het onderzoek gebeurt door gebruikelijk medisch onderzoek, te beginnen met het doornemen van een uitgebreide vragenlijst (anamnese) en een kort lichamelijk onderzoek, aangevuld met een onderzoek van de psyche. Er wordt gebruik gemaakt van onderzoeksapparatuur, zoals een stethoscoop, bloeddrukmeter en otoscoop (lampje). Er wordt u gevraagd ochtendurine in te leveren. Aanvullend laboratoriumonderzoek voor het analyseren van ontlasting, bloed, speeksel, uitgebreidere urine- en haaranalyse kan worden aangevraagd.

Anamnese
De anamnese is wellicht het belangrijkste instrument om tot een juiste interpretatie van de klachten van te komen, hieruit een waarschijnlijkheidsdiagnose te stellen en een diagnostisch en/of therapeutisch beleid uit te werken. De anamnese begint met een kennismaking. Er wordt vertelt wie we zijn en wat u kan en mag verwachten. Vervolgens wordt er gekeken naar de volgende 4 aspecten: 1. De reden van uw komst. 2. Hoofdklacht (wat is de belangrijkste klacht). 3. Hulpvraag. 4. Wat verwacht u van ons? Hierop volgt de speciële anamnese. Hierin worden de hoofdklacht en eventuele bijkomende klachten van u duidelijk in beeld gebracht en afgegrensd. Dit wordt gedaan met behulp van de door u ingevulde vragenlijst en het stellen van vragen. Aanvullend op de anamnese worden onderstaande onderzoeken en analysen verricht.

Bloeddrukmeting
Met behulp van een bloeddrukmeter wordt de boven- en onderdruk gemeten. Hiermee kan een hoge of lage bloeddruk worden vastgesteld.
otoscoop
Inspectie van oren, ogen en mond met de otoscoop 

Inspectie van buik en longen met behulp van palpatie en de stethoscoop

Oordiagnostiek
Oordiagnostiek is een interessante onderzoeksmethode. Doordat punten in het oor een reflectie geven van wat er zich in het lichaam afspeelt, stelt deze methode ons in staat om iets meer te weten te komen over uw algehele welbevinden. Met een zogenaamde ‘puntzoeker’ kunnen we deze reflectiepunten lokaliseren.

Urineanalyse
Urine is een door de nier gevormde bloedvloeistof, waarmee de in water oplosbare, voor het lichaam onbruikbare of schadelijke eindproducten van de stofwisseling worden verwijderd. De dagelijkse urine hoeveelheid bedraagt ongeveer 1,5 liter, zodat men zeker meer dan een liter water moet drinken om de waterhuishouding in evenwicht te houden. Omdat urine ook veel afvalstoffen bevat is het analyseren van de urine een waardevolle toevoeging als onderzoekmethode.

Bij het analyseren van urine maken we gebruik van de Combur-10-test. Deze test bestaat uit teststrookjes waarmee 10 parameters in urine bepaald kunnen worden. Dankzij de lage detectiegrens van de Combur-10-testteststroken worden zelfs de kleinste pathologische veranderingen in de urine zichtbaar gemaakt. Verkregen urinewaardes interpreteren we  op de juiste wijze, rekening houdend met individuele normwaardes en het totale urinebeeld. De volgende parameters worden getest:Combur10 Test Strip

  1. Eiwit
  2. Glucose
  3. Ketonen
  4. Nitriet
  5. Leukocyten
  6. pH
  7. Bloed
  8. Bilirubine
  9. Urobilinogeen
  10. Soortelijk Gewicht (SG)


Laboratoriumonderzoek
Soms kan het nodig zijn een anamnese uit te breiden met een bloed-, urine,- ontlastings- of speekselonderzoek. De behoefte kan per cliënt verschillen, vandaar dat we samenwerken met verschillende laboratoria, om zodoende de juiste onderzoeken te kunnen aanbieden.

Voedingsintolerantie sneltest
Voedingsintoleranties veroorzaken ontstekingen, chronische activering van het immuunsysteem en verstoring van de natuurlijke hormoonbalans. Verstoring van de hormoonbalans kan, in combinatie met de chronische activering van het immuunsysteem, leiden tot allerlei ‘vage klachten’. Klachten waar de reguliere medische wetenschap vaak het antwoord niet op heeft, omdat een heldere diagnose uitblijft.

We testen op 57 voedingsmiddelen met een paar druppeltjes bloed (vingerprik). De resultaten zijn na 30 minuten zichtbaar met het blote oog, zonder speciale apparatuur. Er wordt getest op 90% van de voedingsmiddelen die wereldwijd worden gegeten.