APS therapie is pijnloos en duurt ongeveer een half uur per behandeling. Door het overbrengen van een laagfrequent signaal via de plakelektroden worden de zenuwcellen van energie voorzien, waardoor de communicatie tussen de cellen verbetert, beschadigd weefsel kan herstellen en overige MK1.4s_grootprocessen in het lichaam worden geoptimaliseerd. Hierdoor zou er minder pijn, méér energie, versneld (wond)herstel, verbeterde slaap en dergelijke verkregen worden. De ‘nieuwe’ energie krijgt men door het stimuleren van de aanmaak van ATP en het versterken van het verzwakte signaal tussen de lichaamscellen. Kortom, het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd en klachten worden van binnenuit bestreden, zonder de nadelige bijwerkingen van medicijnen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat APS therapie de productie van pijnstillende en ontstekingsremmende neurohormonen én ATP verhoogd. APS therapie is pijnloos en volkomen veilig.
APS therapie is goedgekeurd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 

Wat is APS eigenlijk?
Er is een verscheidenheid aan TENS technieken. APS is toonaangevend in deze sector. APS is uniek doordat het de lichaamseigen actie potentialen nabootst. Daaraan ontleent APS dan ook zijn naam. De afkorting staat voor Action Potentiaal Simulation, vertaald betekent dit: Simulatie van Actiepotentiaal. Als de zenuwcel op adequate wijze wordt geprikkeld ontstaat een elektrisch signaal, de accu of batterij wordt als het ware ontladen. Dit signaal, dat langs de uitlopers van deze zenuwcel wordt voorgeleidt, heet actiepotentiaal. Actiepotentiaal is van groot belang voor elk levend organisme. Daarom kan APS therapie zowel mens als dier ondersteunen.

Voor alle dagelijkse processen in ons lichaam, hebben we een commandosignaal nodig om deze processen te initiëren. De processen lopen uiteen van het aanmaken van ontstekingsremmers tot pijnstillers en van aanmaak van energiedragers tot neurohormonen. Al dit soort processen worden aangestuurd door ‘de behoefte van het lichaam’ in samenspraak met het ‘actie potentiaal signaal’. Bij het uitblijven van één van deze twee factoren kan dit leiden tot onoverkomelijke problemen in het lichaam. Het probleem ontstaat veelal niet bij de behoefte van het lichaam, maar juist aan de kant van de actie potentiaal. Er zijn verschillende redenen aan te wijzen die de actiepotentiaal negatief kunnen beïnvloeden. Twee voorname redenen zijn bijvoorbeeld een klacht in het lichaam of het ouder worden. Het is aangetoond dat mensen met een leeftijd boven de 40 een aanzienlijk verzwakt actiepotentiaal signaal hebben. Veel mensen zullen ook herkennen dat ze op jongere leeftijd veel gemakkelijker over klachten en blessures heen stapten. Door de toepassing van APS Therapie wordt alsnog gebruik gemaakt van het actiepotentiaal signaal.

 

Op welke processen in het lichaam heeft APS een positieve invloed?

 • APS runCelcommunicatie
 • Eiwitsynthese
 • Ademhaling
 • Bloedsomloop
 • Spijsvertering
 • Bewegingen
 • Reduceren van ontstekingen
 • Aanmaak van ATP
 • Aanzet tot regeneratie
 • Vrijmaken en afvoeren van afvalstoffen

 

Hoe werkt APS?
Een behandeling met APS is een prettige, niet pijnlijke behandeling. Patiënten ervaren hooguit een aangename tinteling. In de praktijk zal meestal onder dit niveau behandeld worden en zal de patiënt niets voelen van de behandeling.

Het APS signaal zal, middels speciale kleef elektroden, op bepaalde plaatsen op het lichaam overgebracht worden, zodat het signaal door de getraumatiseerde plek gevoerd wordt. Hiermee wordt er lokaal extra aandacht gevestigd op herstel van het aangedane.

Een behandeling kan bestaan uit verschillende behandelpatronen en per dag duurt een behandeling maximaal 32 minuten. Het APS apparaat hoeft u dus niet steeds bij u te dragen hetgeen ten goede komt aan uw vrijheid. De maximale tijdsduur van behandeling heeft te maken met het vrijmaken van afvalstoffen. APS maakt op de behandelde plaats afvalstoffen vrij en deze zullen afgevoerd moeten worden. Deze afvalstoffen verlaten ons lichaam door voornamelijk de urine. Mensen hebben dan ook voldoende urine volume nodig om deze afvalstoffen af te kunnen voeren. Het drinken van voldoende water is dan ook van groot belang. Als richtlijn wordt 1,5 tot 2 liter per dag voorgeschreven.

 

APS pijntherapie
Een revolutionaire ontwikkeling op het gebied van pijnbestrijding is de APS pijntherapie. Bij een trauma (verwonding), ontsteking of ziekte sturen zenuwcellen in de huid en spieren seintjes (actiepotentialen) naar de hersenen. De hersenen reageren hierop met het vrijmaken van speciale stofjes (neurohormonen) die de pijn verminderen en ontstekingen tegengaan. Ondertussen verhoogt het lichaam de productie van Adenosine Trifosfaat (ATP), deze stof speelt een essentiële rol bij het genezingsproces. ATP is verantwoordelijk voor de opslag, het transport en het vrijkomen van energie. ATP levert de energie die nodig is voor het stofwisselingsproces. Verhoging van productie van ATP leidt ook tot een toename van de eiwitsynthese en weefselherstel.

Bij chronische ziekten is dit bio-elektrisch mechanisme en het vermogen om voldoende pijnstillers en ontstekingsremmers vrij te maken, verstoord. Bovendien is er te weinig ATP voorradig in de weefsels wat leidt tot vertraging van het herstel van weefsels en een tekort aan energie. Dit is o.a. het geval bij auto-immuun ziektes als Reuma, Fibromyalgie, M.E. en Multiple Sclerose. Voor al deze ziektes geldt dat de medische wetenschap nog geen middel gevonden heeft wat tot genezing leidt. Het enige wat men kan doen, is het geven van pijnstillende en ontstekingsremmende medicijnen, of het uitvoeren van zeer drastische handelingen zoals het geven van zenuwblokkades. Medicijnen hebben vaak bijwerkingen die je liever niet zou hebben, bovendien helpen ze vaak niet voldoende of lang genoeg bij chronische pijn, waardoor men steeds hogere doses pijnstillende middelen nodig heeft. Onnodig te zeggen dat men hiermee het lichaam extra belast omdat de afvalstoffen ook weer afgevoerd moeten worden.

zenuwcelVoor acute pijnklachten of blessures kan pijnstilling noodzakelijk zijn. Het menselijk lichaam heeft voor alle energie vragende processen (ook pijnstilling), glucose ter beschikking. Glucose is evenwel niet in staat om de energie die erin opgeslagen ligt onmiddellijk ter beschikking te stellen. De levering van energie aan processen in het lichaam wordt gegeven door de stof ATP (Adenosine Trifosfaat). Deze chemische verbinding noemt men ook wel de ‘levensmolecule’. Het omvat de spierverbranding, lichaamstemperatuur, spijsvertering en bloedsomloop. Alle ‘energieprocessen’ krijgen ATP aangeleverd.

Bij een gezond lichaam volstaat de natuurlijke aanvoer van ATP. Bij ziekte veelal niet. Daardoor ontvangt het lichaam op de plaatsen van aandoening niet de energie die het nodig heeft. Onderzoek van de fysioloog prof. van Papendorp van de Universiteit van Pretoria toont aan dat het apparaat de productie van ATP met vele procenten doet toenemen. Het sterk toegenomen aminozuurtransport langs het celmembraan en de verhoogde eiwitsynthese onder invloed van die toegenomen ATP-productie, komt het genezingsproces sterk ten goede. En dat is ook wat we zien. Het weefsel regenereert sneller en beter. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat APS therapie de productie van pijnstillende en ontstekingsremmende neurohormonen én ATP verhoogd.

 

Sportblessures
In geval van sport blessures is het mogelijk om na een behandeling van enkele minuten een uitval van enkele weken te voorkomen. Een sporter is vaak in goede conditie en dit is een gunstige factor voor een behandeling met APS therapie. APS therapie is in de sportwereld dan ook een belangrijke therapievorm, die de mogelijkheden voor de sporter kan vergroten. Op een gezonde manier worden de eventuele blessures behandeld. Maar ook als preventieve behandeling wordt het lichaam fysiek op peil gehouden met een APS behandeling. Zo kan het als voorbereiding bij de warming-up of cooling-down gebruikt worden en de kans op blessures verkleinen.

 

Contra-indicaties
Hoewel APS bijna altijd ingezet kan worden, gelden er wel enkele contra-indicaties waar rekening mee gehouden dient te worden. Deze contra-indicaties gelden als volgt:

 • Elektrische implantaten (in overleg met behandelend arts)
 • Epilepsie
 • Kanker
 • Zwangerschap
 • Kinderen onder de 2 jaar
 • Recentelijk hersen- of hartinfarct of acute trombose (minder dan 3 maanden)

 

APS in vergelijking tot andere elektrotherapieënresultattenAPS

 • In tegenstelling tot de meeste andere elektrotherapieën maakt APS gebruik van het gelijkstroom principe. De lichaamseigen actiepotentiaal is ook van het gelijkstroom type en APS onderscheidt zich door het nabootsen van dit signaal.
 • APS is comfortabel in gebruik en een behandeling duurt hooguit 32 minuten per dag. Andere therapieën dienen vaak de gehele dag aangewend te worden.
 • TENS, wat veelal gebruikt wordt om een pijnprikkel te onderdrukken heeft geen enkel bewezen effect op herstel. TENS heeft zelfs een remmend effect op de bio-processen die juist van belang zijn voor herstel.
 • De meeste elektrotherapieën kunnen pijnlijk zijn waar APS pijnloos is.