Binnen het Complementair Geneeskundig Centrum is gekozen voor een unieke behandelingswijze, waarin de cliënt een grote inbreng heeft. U kunt altijd bij ons terecht, ook zónder doorverwijzing van de huisarts of specialist.

De consulten vinden doorgaans plaats in ons centrum, maar daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden. Het 1e consult duurt ongeveer 1,5 uur. Het omvat een kennismaking en een intakegesprek. Er worden algemene en persoonlijke vragen gesteld (anamnese), die betrekking hebben op uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Hierin komt uw hulpvraag naar voren. Daarnaast kan het zijn, dat wij u adviseren thuis nog een vragenlijst in te vullen. Het is mogelijk, via erkende laboratoria verscheidene testen uit te laten voeren, om zodoende de oorsprong van de klachten te achterhalen. Voor meer informatie over de anamnese en diagnostiek, klik hier

BehandelingNa het 1e consult wordt er richting gegeven aan een persoonlijk behandelplan, wat in het 2e consult (zo nodig) aangevuld wordt met de informatie die recent verkregen is uit uw onderzoeks- en laboratoriumuitslagen. In de loop van de behandelingsperiode kan dit behandelingsplan eventueel aangepast of gewijzigd worden.

Het behandelingsplan zal bestaan uit het aanbieden van verschillende vormen van ondersteunende therapieën. Het kan bijvoorbeeld een aanbeveling zijn, om de behandeling te ondersteunen met een dieet, acupunctuur, voedingssupplementen, adem- en ontspanningsoefeningen, APS therapie of een behandeling met de TDP mineralenlamp. Er kunnen ook ‘huiswerkopdrachten’ in de therapie verwerkt worden, die naar de behoefte en in overleg met u uitgevoerd worden.

Samen met u bekijken we het behandelingsplan. We overleggen welke onderdelen uit het behandelingsplan u aanspreken en waar u aan wilt werken. Als de behandeling voor beide partijen duidelijk is neergezet, wordt er een behandelingsovereenkomst getekend. U bent dan tevens op de hoogte gebracht van de duur, tarieven en betalingen van de consulten. Het aantal consulten dat nodig is, kan per cliënt verschillen.

De kosten van het consult dienen direct contant of via de pin te worden voldaan. De tarieven van de desbetreffende consulten en eventuele aanvullende onderzoeken staan hieronder vermeldt. Wordt er gebruik gemaakt van de APS therapie, dan dient men een eigen setje Neurostimulation Electrodes aan te schaffen, deze zijn bij MediTraject verkrijgbaar. Aanbevolen voedings- en vitaminesupplementen, dieetproducten en fytotherapeutische producten dienen zelf aangeschaft te worden. Wij kunnen u daar eventueel in ondersteunen.

Vergoeding
Onze behandelingen worden over het algemeen vergoed op basis van een aanvullende verzekering. Wij adviseren u, om altijd vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te vernemen welke situatie daadwerkelijk en op dat moment voor u van toepassing is. Omstandigheden als eigen risico of eerder ingezonden facturen van andere behandelingen, kunnen immers van invloed zijn op de uiteindelijke vergoeding, welke u van de zorgverzekeraar zult ontvangen.

Het al dan niet ontvangen van een vergoeding en/of de hoogte daarvan, ontslaat u niet van de verplichting, om ontvangen facturen van MediTraject, binnen de door onze organisatie gestelde termijnen, rechtstreeks aan MediTraject te voldoen. U dient altijd éérst uw factuur te voldoen, voordat u deze bij uw zorgverzekeraar kunt indienen!

Nog niet alle zorgverzekeraars vergoeden bepaalde alternatieve behandelingen. Indien uw zorgverzekeraar op voorhand deze behandelmethode niet vergoed, kunt u van MediTraject een zogeheten Coulance Verklaring ontvangen. Deze vult u gedeeltelijk zelf in en stuurt het, na betaling aan MediTraject, mee bij het indienen van uw factuur bij uw zorgverzekeraar. Zo mogelijk ondersteunen wij u door telefonisch contact op te nemen met uw huisarts, andere behandelaars, uitkerende instantie en/of uw zorgverzekeraar.

MediTraject tracht u met deze informatie van dienst te zijn. Wij nemen geen verantwoording over wijzigingen,  welke schijnbaar door zorgverzekeraars kunnen worden doorgevoerd of uitsluitingen op basis van de door u afgesloten verzekeringsvorm.

Consult & Behandeling Tarieven 2021

Vergoeding Zorgverzekeraars MBOG 2021

MediTraject is geregistreerd lid van de: 

RBNG :  HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg
MBOG :  Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde
AFSPRAKEN KUNNEN TOT UITERLIJK 24 UUR VAN TE VOREN WORDEN AFGEZEGD. DAARNA ZIJN WE HELAAS GENOODZAAKT OM DEZE IN REKENING TE BRENGEN.