Klachten & Geschillen


Heeft u een klacht of bent u ontevreden?

Ondanks onze goede zorgen, kan het gebeuren dat u ontevreden bent met de geleverde zorg of met een bepaalde situatie. Dit is natuurlijk erg vervelend. Hierover zouden wij graag met u in gesprek gaan. Stuur bij voorkeur een mail met de omschrijving van uw klacht of opmerking. Deze kunt u sturen naar info@meditraject.nl. Wij reageren zo spoedig mogelijk. Vergeet niet om uw naam en telefoonnummer te vermelden zodat wij contact met u op kunnen nemen.

De Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In deze wet staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. Iedereen die een vorm van zorg verleent, waaronder MediTraject, valt onder de Wet Kwaliteit Klachten Geschillenzorg (Wkkgz).

MediTraject is een onderdeel van Healthcare Innovation Group. MediTraject heeft haar eigen Klachtencommissie: KAB (Klachten Alternatieve Behandelwijzen). HealthCare Innovation Group is als organisatie tevens aangesloten bij De geschillencommissie Zorg.

Wij van MediTraject proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent en er uiteindelijk met ons niet uit komt. U kunt uw vraag of klacht dan voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg.  Op deze pagina vindt u informatie over onder andere de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de klachtenregeling, waaraan wij als gezondheidscentrum moeten voldoen, maar ook informatie waar u naar toe kunt met uw klacht of opmerking.

U kunt de documenten openen door op de link te gaan staan en klikken. Dit geeft u de mogelijkheid het document door te lezen, op te slaan en uit te printen.

Misschien heeft u vragen na het doorlezen van een bepaald document. U kunt dit laten weten aan onze medewerkers of uw behandelaar; zij zullen uw vraag graag beantwoorden.

Download hieronder de volgende documenten:

KAB (Klachten Alternatieve Behandelwijzen)

– KAB folder

– KAB informatiekaart

– KAB reglement