Wanneer u graag duidelijkheid wilt hebben over de duur en de omvang van uw behandeling is de trajectvorm een goede keuze. Een trajectbehandeling kan zowel door particulieren als bedrijven gekozen worden. Doordat er goede en doortastende afspraken worden gemaakt, is een trajectbehandeling voor bedrijven, scholen en (sport)clubs zeer zeker aan te bevelen.


Geen poespas… duidelijkheid!

Wanneer u gebruikt maakt van een trajectbehandeling krijgt u al snel duidelijkheid over:

  • Het doel van de behandeling/traject
  • De aanvang en einde van het traject
  • De duur van het traject
  • De ‘route’ die geadviseerd wordt
  • Het aantal behandelaars die meewerken
  • Uw gegevens en rapportages; deze worden vastgelegd
  • De kosten; deze worden in samenspraak met u bekeken en vastgelegd
  • Uw traject c.q. behandelingsplan; deze wordt persoonlijk voor u opgemaakt
  • Uw voortgang door een tussentijds evaluatie
  • Het aanpassen van uw ‘route’ indien nodig