Methode: De Gezonde Werkgever

Dit is een methode die uitgevoerd wordt door de werkgever onder begeleiding van MediTraject. Er wordt een beroep gedaan op ‘het verantwoording dragen voor de eigen gezondheid’ door de werkgever, die dit gaat overbrengen op zijn werknemers. De werkgever gaat een leidende rol spelen in de gezondheidstoestand van zijn werknemers door informatief en preventief aan de slag te gaan.

 

Werkwijze
Er wordt ondersteuning geboden door MediTraject. Samen met de werkgever bepalen we een doelstelling en gaan deze uitwerken. We gebruiken hiervoor allerlei middelen, zoals het gezondheidsbeleid, workshops, gezonde kantine, bedrijfssport, werkplek- en stralingsonderzoek, gezondheidschecks, voorlichting en preventie, gezondheid-suppletiepakketten (bijvoorbeeld fitbox, kerstpakketten) en het al dan niet inzetten van dienstverlenende disciplines, zoals bijvoorbeeld een personal coach, masseur, trainer, bedrijfsfitness, gezondheidscoach, ergotherapeut, voedingsdeskundige, BHV-er en arbo-arts. Deze zorgverleners worden door MediTraject gescreend, voorbereid en indien nodig specifiek opgeleid.

 

En verder…
MediTraject kan (samen met u) voor uw bedrijf en medewerkers een gezondheidsplan maken. U als  werkgever kan er voor kiezen om uw werknemers vrijwillig te laten meten en analyseren. Aan de hand van deze analyses en uitslagen wordt een advies gegeven met betrekking tot het voorkomen van ziekten en het oplossen van eventuele problemen. Dit is door elke werkgever persoonlijk in te vullen en de privacy van uw werknemer is 100% gegarandeerd. 

Daarnaast is het mogelijk om uw werknemer in uw eigen bedrijf de BEMER therapie aan te bieden. Hier kunnen uw werknemers gebruik van maken voor, na of tijdens het werk. Fysische vasculaire therapie van BEMER verbetert de microcirculatie en stimuleert de doorbloeding van zelfs de kleinste bloedvaten. Een betere doorbloeding verhoogt de efficiëntie van lichaamscellen, vermindert pijn en heeft een gunstig effect op het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Bij regelmatige toepassing gaat fysische vasculaire therapie ziekten en stemmingswisselingen op effectieve wijze tegen en worden het zelfgenezend vermogen van het lichaam en de eigen herstelprocessen ondersteund. Vasculaire therapie kan ingezet worden als onderdeel van een (zelf)hulpprogramma bij stress.
Voor meer informatie en referenties met betrekking tot de fysische vasculaire therapie met BEMER  –  Lees verder..

 

De voordelen voor De Gezonde Werkgever

  • De werkgever verstevigt de band met zijn werknemers.
  • De werknemers staan positief en vitaal in het leven en daardoor kan men optimaal presteren
  • Er wordt een voorschot genomen op de toekomst van het bedrijf door de groeiende verantwoording en draagkracht van de werknemers
  • Preventieve werking en daardoor zal er bezuinigd worden op de alsmaar groeiende ziektekosten door verzuim van medewerkers
  • De kosten die een werkgever maakt voor de gezondheid van zijn werknemers zijn 100% aftrekbaar van de belasting voor ondernemingen.

Kostenverdeling

  1. De kosten kunnen door uw bedrijf zelf worden betaald en zijn fiscaal aftrekbaar.
  2. Uw bedrijf kan er voor kiezen om de kosten zelf te betalen of het plan tegen korting aan te bieden
    aan de medewerkers, die de kosten vervolgens geheel of gedeeltelijk via de zorgverzekeraar terugvorderen

Wanneer een Gezonde Werkgever enthousiast is geworden naar aanleiding van zijn eigen ervaring met de methode van MediTraject, mag deze gedeeld worden op onze site.

Want…. ‘Samen is meer dan alleen!’